Jdi na obsah Jdi na menu
 

SDH Čisovice oslavil 135 let svého trvání

Samotné oslavy započaly krátce po druhé hodině odpolední, kdy se slavnostní průvod uniformovaných hasičů vydal na svou cestu. Poté, co průvod za hudebního doprovodu obkroužil čisovickou náves, zamířil k nedalekému pomníku obětí obou světových válek. Zde byla vyslechnuta česká státní hymna a položeny věnce jako výraz úcty k těm, kteří položili své životy za naši svobodu. Krásný a dojemný projev pronesl pan Zdeněk Rychlý ze sousedního Bojova. Tento dlouholetý člen hasičského hnutí a nositel nejvyššího hasičského vyznamenání, titulu Zasloužilý hasič, ve svém proslovu zmínil zejména důležitost míru.

Poté se všichni přesunuli k místu samotných oslav, které leží v těsné blízkosti památníku. Zde účastníci oslav vyslechli slavnostní projevy. Nejprve promluvil starosta sboru pan Jan Říha, který krátce, ale výstižně pohovořil o oněch 135 letech činnosti sboru. Dalším řečníkem byla starostka obce paní Zuzana Kuthanová, která poděkovala hasičům za jejich činnost. Zde je na místě, abychom paní starostce, která je sama zapálenou hasičkou, a celému zastupitelstvu obce poděkovali. Jen málokde se hasiči setkávají s takovou vstřícností jako právě v Čisovicích. Dále oslavence pozdravil starost OSH Praha-západ a náměstek starosty KSH Středočeského kraje pan Zdeněk Mlejnský. Byla také přečtena zdravice náměstka starosty SH ČMS pana Jana Kargera, jemuž v návštěvě našeho sboru na poslední chvíli zabránily vážné rodinné důvody. Čisovický sbor pozdravily také okolní sbory a také zasloužilí hasiči z blízkého okolí.

Následovalo předání vyznamenání, při kterém byli oceněni ti členové a členky, kteří se nějakým způsobem zasloužili o rozvoj SDH Čisovice. Nejprve byla předána celá plejáda Čestných uznání OSH, která si převzala skupina zejména mladších členů, kteří byli strůjci obnovy činnosti sboru před více než deseti lety. Vyšší vyznamenání a medaile si pak převzali dlouholetí členové. Zde je nutno zmínit pana Václava Šacha, který si za neuvěřitelných 66 let členství ve sboru a za dlouholetou práci s mládeží převzal medaili Za mimořádné zásluhy. Mimořádné zásluhy pana Václava Šacha, ale také paní Věry Šachové a paní Zdeny Dufkové se rozhodl ocenit také hejtman kraje pan Miloš Petera, který udělil těmto doyenům sboru Pamětní medaili Středočeského kraje. Medaile za pana hejtmana předal krajský zastupitel a senátor pan Josef Řihák, který také v krátkém projevu pozdravil hasiče a poděkoval jim za jejich činnost.

Tím byl vyčerpán oficiální program a následovala volná zábava, která končila v podobě diskotéky až v nedělních ranních hodinách. Slunné sobotní odpoledne zpestřila ještě krásná ukázka sekyrkového cvičení, které si připravil další sbor našeho okrsku – SDH Líšnice. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si výstavku naší historie, kde byly k vidění staré sborové listiny, diplomy ze soutěží současných i dávno minulých, zásahové oděvy a také podobizna a vystavené medaile zatím jediného člena SDH Čisovice, který dosáhl na titul Zasloužilý hasič, a to pana Jana Dufka. Ten se oslav bohužel nedožil, čest jeho vzácné památce. Zájemci mohli také nahlédnout do Pamětní knihy sboru, která je vedena od roku 1929, tedy od 50. výročí založení sboru. Pro historické fajnšmekry byla připravena elektronická verze naší kroniky.

Závěrem lze konstatovat, že oslavy byly povedené. Lze si jen přát, aby stejně povedené byly oslavy, které se budou konat za pět let, tedy oslavy 140. výročí založení sboru. Do té doby ovšem čisovické hasiče čeká spousta práce, ale také spousta radosti z hasičiny.

Fotografie zde